Leden 2016

Já spíš spěchám...

29. ledna 2016 v 13:55 Téma týdne
Téma tohoto týdne je "Čekám". Několik dní jsem čekala, až mě políbí múza a napadne mě co napsat. A už to mám! Poslední dobou (nebo už několik let?) spíš spěchám, než čekám.
Ráno spěchám do práce, cestou přiberu do auta sousedku studentku, vyklopím u vlaku jednu dceru, pak u základky druhou dceru a s nejstarší vzápětí vjíždíme do nedalekého města, kde se v rychlosti rozloučíme a každá letíme po svém.
V práci si rychle zapnu noťas, moje kolegyně vedle mě zprovozní "kompjúter", zapíšu témata hodin, průřezová témata, poučení o bezpečnosti během přesunu na bruslení, poučení o bezpečnosti na sportovních soutěžích, poučení o bezpečnosti během pololetních prázdnin a poučení o bezpečnosti během lyžařského kurzu. Sepíšu seznam žáků, kteří jedou na lyžák, sepíšu seznam žáků, kteří nejedou na lyžák. Přečtu a podepíšu novou směrnici.
A to už si vymýšlím, protože to nestihnu, už mám být 30 vteřin na dozoru.
Chodí děti, asi 50 krát řeknu Dobrý den, 20 krát zopakuji zadání domácícho úkolu, který byl ústně i písemně zadán v minulé hodině, 10 krát odpovím Nevím, když se mě ptají, kdo je dnes supluje tělocvik a pouze jednou přitahuji šroubek na uvolněném opěradle židle.
To už zvoní a začíná hodina. První část probíhá nápadně klidně, někteří dokonce polehávají po lavici. Překvapuje mě to, bývá zvykem, že v této třídě spíš něco létá vzduchem, buď strouhátko nebo rádoby vtipná hláška. Klid však netrvá dlouho, dveře se rozlétají, holčina beze slova vybíhá a míří na záchod. Vzápětí ji následuje spolužák.
Aha, je jasno, střevní virus vpadl i sem! Letím do sborovny pro kolegyni, která právě neučí (to však neznamená, že se nudí), ta rychle vybíhá na dívčí záchod, následně na chlapecký. Uf, jsou tam! Volá rodičům, jestli si své potomky mohou vyzvednout a odvést je domů do peřin. Tak, marodi jsou pryč, výuka by mohla pokračovat, kdyby...
Kdyby nebylo komentáře očividně ohromeného spolužáka:"Ten blil jak cyp!"
Naštěstí zvoní a já můžu jít v klidu do sborovny zapsat absenci žáků, spočítat vybrané peníze na kulturní představení, zapsat vyhodnocení pololetních prací, sestavit plán práce předmětové komise na další pololetí, vyplnit a poslat přihlášky do recitační soutěže, mezitím odučit dalších pět hodin, obvolat šest rodičů a zajít na vzájemnou hospitaci ke kolegyni.
Odpoledne si sbalím všechny sešity a prověrky, abych je doma opravila, postupně posbírám své ratolesti a doma pokračuji nad slabikářem a písankou naší prvňačky. Připravím hodiny na druhý den, opravím sešity a prověrky, známky zapíšu do notesu a vzápětí do elektronické žákovské, udělám myčku, večeři, přečtu pohádku a těším se, že si konečně lehnu do postele a budu si číst svého oblíbeného Vondrušku.
V polovině stránky kriminálního příběhu ze středověku mi padá hlava, zavírají se oči.
Usínám a čekám na další večer, že si možná dočtu stránku celou.